CFL KROMSUZ LİGNOSÜLFONAT tüm tatlı su bazlı çamurlarda başarıyla kullanılan organik kökenli bir kromsuz lignosülfonattır. Cfl kromsuz lignosülfonat ikincil fonksiyonu olarak su kaybı kontrolüne yardımcı olur. Genel kullanım dozu 2-4 lb/bbl olup, ortam pH’nın 9.5-10.5 olması durumunda maksimum etki sağlar. Kuyu dibi sıcaklığı 350 ºF’a yaklaşırken CFL’in etkinliği azalmaya başlar.

Declay çakıl formasyonlu bölgedeki çamur ve tortuları (sedimantasyonu) söküp atmaya yarayan dağıtıcı ve inceltici özellikte konsantre bir sıvı polimerdir. Declay sondaj akışkanlarının viskozitesini ve jel mukavemetini azaltır.

THINCELL tüm tatlı su bazlı çamurlarda başarıyla kullanılan organik kökenli bir polimerdir.İkincil fonksiyonu olarak su kaybı kontrolüne yardımcı olur.

POLYTHIN bentonit ya da kil kirlenmesi olan kuyularda, ani kil girişi yüzünden kafa yapmış matkap sorunlarında, çamur keki temizleme ve kil çözücü olarak kullanılan yüksek konsantre, etkili bir dağıtıcı ajandır.