DRILLBEN HDD ULTRA, özellikle Yatay Sondaj uygulaması için sondaj sıvısına kolay karıştırmasıyla, yüksek akışkanlık verimi için geliştirilmiş, polimer ve mineralle zenginleştirilmiş bir bentonittir.

Bentonit tatlı su bazlı çamurların kompozisyonunu oluşturan temel katkı maddesi olup, çamurun su kaybı ve akış özelliklerini kontrol eder. Sistemde yeterli miktarda ve belli kalitede bentonitin bulunması ince, sağlam ve geçirgen olmayan bir kek oluşturmanın birincil şartıdır. Dizi sıkışmaları ve formasyon kirlenmesi yönünden söz konusu kek özellikleri önem kazanır. Bu programda önerilen spud ve lignosülfonat … Continue reading Drillben

Drillcel-HV, yüksek moleküler ağırlığa sahip bir polimerdir. Drillcel-HV, yüksek moleküler ağırlığı sayesinde su bazlı sondaj sıvılarında vizkoziteyi arttırmak ve su kaybı kontrolü sağlamak amacıyla kullanılır. Toksik değildir, bakteriyel fermantasyona ve kalsiyum kirlenmesine maruz kalmaz. Drillcel-HV ‘nin kullanım oranları bentonit sistemine 0.5 – 2.5 kg/m3 Polimer sistemine 1 – 5 kg/m3 *Kullanım oranları kuyu şartlarına göre … Continue reading Drillcel-HV

Polianyonik selüloz regular (PAC-R), tüm su bazlı sondaj sıvılarında viskozite yapıcı ve su kaybı düşürücü olarak, tuzlu sondaj sıvısında da kullanılır. PAC-R, şeyl’in hidrasyonunu ve dağılmasının önüne geçerek kuyunun durağanlılığını sağlar. Bakteri bozuşmasından etkilenmez ve geniş pH aralığında kullanılır. Etkilenmez ve geniş pH aralığında kullanılır. Pac-r tüm su bazlı sondaj sıvılarında viskozite yapıcı ve su … Continue reading Pac-r

LIFTA, ağır malzemelerin taşınmasında ve kuyunun temizlenmesinde çok etkili bir polimerdir. Polimerler bulundukları sistemin kayma gerinmesiyle incelme özelliğini ve koparma gerilmesini arttırarak düşük kayma gerinmelerinin yaşandığı anülüste kesintilerin etkin bir şekilde taşınmasını sağlar. LIFTA , ayrıca sisteme jel özelliği vererek veya var olan bu özelliği güçlendirerek sirkülasyonun kesildiği dönemlerde kesintilerin askıda tutulmasını sağlar. LIFTA, “Ksantan … Continue reading Lifta

Defoamer, havalı sondaj uygulamalarında delgi işlemi sonrası köpüğün bertaraf edilmesinde, konvansiyonel sondaj operasyonlarında çamur da oluşan yüzey köpüklenmelerini azaltma / bertaraf etme işlemlerinde etkili köpük söndürücü bir ajandır. Kullanım Oranları: 0.2 – 1 lt/ m3 Paketleme: 10 kg / Bidon 20 kg / Bidon

DRILLDET, ıslatıcı ajan, tatlı suda, tuzlu suda ve düşük katı içerikli sondaj sıvılarında kullanım için özel olarak formüle edilmiş anyonik yüzey aktif maddelerin bir karışımıdır. Matkap ucunu temiz tutar. DRILLDET, kesintilerin kuyu dibinden yüzeye taşınması sırasında ayrışmasını önler. Killerin yapışma eğilimlerine karşı direnç oluşturur, böylece duvar paketleme, matkabın kafa yapmasını ve kuyu cidarında kil yapışmalarının … Continue reading Drilldet

Airfoam Eco, sığ havalı sondaj ve kısa yatay delgi uygulamalarında, hafif malzemelerin delik dışına taşınmasını sağlayan ekonomik bir köpük ajanıdır. Paketleme: 30 kg / Bidon

Airfoam Mid, havalı sondaj ve yatay delgi uygulamalarında, orta ağır malzemelerin delik dışına taşınmasını sağlayan ekonomik bir köpük ajanıdır. Airfoam Eco’ya göre daha yüksek taşıma kapasitesine sahiptir. Paketleme: 30 kg / Bidon

Havas sulfotex sondaj kopüğü, güvenli, suda çözünebilen, yoğun ve stabil köpük veren, uzun köpük yarılanma süresine ve yüksek kırıntı kaldırma özelliğine sahip premium sondaj köpüğüdür. Havas sulfotex sondaj kopüğü, yüksek performanslı ve yüksek kesinti taşıma kapasitesi için özel olarak formüle edilmiştir. Sondaj Köpüğü Hakkında Sıkça Sorular Sorular   Düşük konsantrasyonlarda stabil ve yoğun köpük üretir … Continue reading Havas Sulfotex

Gres–Rub (Kauçuk katkılı diş gresi), tijlerin sürtünmeden kaynaklanan zararları minimuma indirmesini amaçlayan kimyasaldır. Gres–Cop (Bakır Katkılı Diş Gresi), yüksek sıcaklık ve yüksek tork oluşabilen derin kuyularda tijlerin sürtünmeden kaynaklanan zararları minimuma indirmesini amaçlayan kimyasaldır.

ROD GUARD tij gresi, doğal kaynaklı yağ ve toksik olmayan yüzey aktif maddelerin bir karışımıdır. ROD GUARD sondaj tijlerinin dışını yağlamak için veya karotiyerler için koruyucu olarak kullanılabilir. Bu sayede vibrasyonlu delgi işlemlerinde tijlerin kuyu cidarına sürtünerek maruz kalacağı aşınmaların önüne geçerek tij ömrünü arttırır, sondajın daha kontrollü olarak devam etmesini sağlar. ROD GUARD tij … Continue reading Rod Guard

LUBETROL, suya karışabilen iyonik olmayan bir ıslatıcı olarak kilin yapışmasına engel olmak amacıyla kullanılır. AVANTAJLARI •Killerin matkap üzerine yapışmasını ve matkabın kafa yapmasını engellemek için kullanılır. •Sondaj çamurunun yüzey gerilimini azaltır ve sert şeylli yapıların kırıntılarının hızlı bir şekilde taşınmasını sağlar. •Sondaj dizisi üzerinde kaplama oluşturarak sondaj verimliliğini artırır. •Dizinin kuyu cidarına yapışma ihtimalini en … Continue reading Lubetrol

CFL KROMSUZ LİGNOSÜLFONAT tüm tatlı su bazlı çamurlarda başarıyla kullanılan organik kökenli bir kromsuz lignosülfonattır. Cfl kromsuz lignosülfonat ikincil fonksiyonu olarak su kaybı kontrolüne yardımcı olur. Genel kullanım dozu 2-4 lb/bbl olup, ortam pH’nın 9.5-10.5 olması durumunda maksimum etki sağlar. Kuyu dibi sıcaklığı 350 ºF’a yaklaşırken CFL’in etkinliği azalmaya başlar.

Declay çakıl formasyonlu bölgedeki çamur ve tortuları (sedimantasyonu) söküp atmaya yarayan dağıtıcı ve inceltici özellikte konsantre bir sıvı polimerdir. Declay sondaj akışkanlarının viskozitesini ve jel mukavemetini azaltır.